(ม.3-ม.6-ปวส.-ป.ตรี) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สมัครงาน ค้นหางาน (ม.3-ม.6-ปวส.-ป.ตรี) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ไทย – ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งงานที่จะจ้าง 1 คนสวน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 2 พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 3 เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทางด้านคอมพิวเตอร์ 4 เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ จำ…นวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 เจ้าหน้าที่ตัดต่อออกอากาศ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายภาพยนต์ 6 เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกราฟฟิก 7 ผู้สื่อข่าว จำ…

26 November 2016 | 7:32 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments