รพ.กรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา รับสมัครแพทย์หลายสาขา

งาน กำลังหางาน รพ.กรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา รับสมัครแพทย์หลายสาขา

ไทย – รับสมัครแพทย์ FT หลายสาขา ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง ดังนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ตรวจสุขภาพ นักท่องเที่ยวที่มายังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของไทย ประชาชนชาวอำเภอปากช่องและอำเภอใกล้เคียง เช่น อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ. สีคิ้ว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ประกอบด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง คลินิกสาขาเวชกรรมเขาใหญ่ และมวกเหล็ก มีแผนขยายการบริการในปี 2560 โดยเพิ่มอาคารตรวจโรคผู้ป่วย…กทำงานกลางคืนนอกเวลา จะได้รับค่าตอบแทนเป็นพิเศษ 2.บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่องานทางคลินิก มีความตั้งใจ ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี อัพเดตความรู้วิชาการ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สวัสดิการค่าที่พัก อาหารในเวลาปฎิบัติงานต่อเดือน สิทธิในการลา และค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ CME การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เช่น งานประชุมของเครือข่าย, Teleconference จากวิทยากรไทย ต่างประเทศ โรงพยาบาลมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ…

16 November 2016 | 3:45 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments