รพ. พะเยา ราม รับสมัคร แพทย์ หลายสาขา

งาน งานว่าง รพ. พะเยา ราม รับสมัคร แพทย์ หลายสาขา

จังหวัดพะเยา – โรงพยาบาลพะเยา ราม เป็น รพ.ในเครือรามคำแหงขนาด 100 เตียง OPD ประมาณ 250-300 คน/วัน (ไม่ได้เข้าร่วมระบบเหมาจ่ายรายหัว เช่น ประกันสังคม, 30 บาท) ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้งคนไข้ยังมีอัธยาศัยดี,น่ารัก อัตราการฟ้องร้องต่ำ -มีนโยบายการบริหาร ที่เน้นเรื่องความมั่นคงในรายได้และการทำงานอย่างมีความสุขของแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนระบบการทำงานที่ลดอัตราเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง -ระบบการทำงานของแพทย์ เป็นระบบพี่น้อง มีระบบประกันรายได้ไม่…

11 February 2019 | 11:23 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments