รพ.วิภารามสมุทรสาคร : รับสมัครเพื่อนแพทย์ร่วมงานหลายสาขา FT/PT

สมัครงาน กำลังหางาน รพ.วิภารามสมุทรสาคร : รับสมัครเพื่อนแพทย์ร่วมงานหลายสาขา FT/PT

จังหวัดสมุทรสาคร – รพ.วิภารามสมุทรสาคร : รับสมัครเพื่อนแพทย์ร่วมงานหลายสาขา 1.แผนก MED -อายุรแพทย์ทั่วไป 2 ตำแหน่ง (FT) 2.แผนกOB-GYN -สูติ-นรีแพทย์ 2 ตำแหน่ง (FT) 3.แผนก ANE -วิสัญญีแพทย์ 1 ตำแหน่ง (FT) 4.แผนก SURG -ศัลยศาสตร์ทั่วไป 2 ตำแหน่ง (FT) -ศัลยศาสตร์ทั่วไป หลายตำแหน่ง (PT) ออกตรวจเดือนสิงหาคม 2559 (ต้องการFix) วันพุธที่ 3,10,17,24,31 เวลา 17.00-20.00 น. (OPD) เวลา 06.00-08.00 น. (ต่อเวร) วันพฤหัสที่ 4,11,18,25 เวลา 17.00-20.00 น. (OPD) เวลา 20.00-06.00 น. (เวรกลางคืน) เวลา 06.00-08.00… น. (ต่อเวร) วันวันศุกร์ที่ 5,12,19,26 เวลา 17.00-20.00 น. (OPD) เวลา 20.00-06.00 น. (เวรกลางคืน) เวลา 06.00-08.00 น. (ต่อเวร) วันเสาร์ที่ 6,13,20,27 เวลา 08.00-20.00 น. (OPD) เวลา 20.00-06.00 น. (เวรกลางคืน) เวลา 06.00-08.00 น. (ต่อเวร) วันอาทิตย์ที่ 7,14,21,28เวลา 20.00-06.00 น. (เวรกลางคืน) หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-4 FTออกตรวจอย่างน้อย 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ สนใจออกตรวจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ เลขาแพทย์ รพ.วิภาราม สมุทรสาคร โทร. 034-403-700 ต่อ 2403หรือ2404 (จ.-ศ. เวลา 08…

27 July 2016 | 3:58 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments