รองผู้จัดการสาขา (จันทบุรี)

รับสมัครงาน ค้นหางาน รองผู้จัดการสาขา (จันทบุรี)

จังหวัดจันทบุรี – ารสาขา (จันทบุรี) รายละเอียดของงาน – วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร – วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย – บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม – จัดทำรายงานผลการดำเนินการของสาขาต่อผู้จัดการเขต – ฝึกอบรมพนักงานภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดจันทบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรี/ โท ใน… & AIFUL จึงยินดีที่จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเรา AIRA &AIFUL Head Office เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์ )ชั้น 22 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สวัสดิการ – ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ สำนักงานใหญ่ จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 17:30 (สาขา A money, อนุมัติสินเชื่อ, ลูกค้าสัมพันธ์, ติดตามทวงหนี้ หมนุเวียนวันหยุด) – มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น – โบนัสตามผลงาน – ปรับเงินเดือน , ปรับตำแหน่ง ประจำปี – ค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะตำแหน่ง) – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสังคม – ประกันชีวิต, ปร…

24 December 2016 | 11:58 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments