รองผู้จัดการสาขา (เพชรบูรณ์)

รับสมัครงาน มองหางาน รองผู้จัดการสาขา (เพชรบูรณ์)

จังหวัดเพชรบูรณ์ – นวนรับ 2 อัตรา ลักษณะงาน – จัดทำแผนและควบคุมการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงาน – ให้คำปรึกษา และแนะนำกับทีมงานและผู้บริหารในเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร – จัดทำงบประมาณ และข้อมูลทางด้านอุปกรณ์เครื่องจักรที่เหมาะสม ในการบำรุงรักษาให้เครื่องจักรสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน – หาสาเหตุและแนวทางป้องกันการ Breaking down ของเครื่องจักร 26 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : ลำพูน 170. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ 1 อัตรา ลักษณะงาน -ดูแลต้อนรับลูกค้า -นับสต็อคประจำเดือน -จัด display ส…ินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด -รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า 26 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : เชียงใหม่ 171. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ 5 อัตรา ลักษณะงาน ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า วิเคราะห์และตอบข้อร้องเรียนในเรื่องปัญหาคุณภาพให้กับลูกค้า เข้าพบลูกค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 26 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : ลำพูน 172. เงินเดือน 13,000 – 18,000 ฿ จำนวนรับ ไม่ระบุ ลักษณะงาน – ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา – ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบ…

26 February 2017 | 11:04 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments