รองผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.กาญจนบุรี)

รับสมัครงาน งานใหม่ รองผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.กาญจนบุรี)

ตำบลท่ามะขาม, อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี – เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 71000 และมีสาขามากกว่า 141 สาขา ครอบคลุมภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการด้านสินเชื่อเงินสด โดยใช้ทะเบียนรถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน” สวัสดิการ – ประกันสังคม – ยูนิฟอร์ม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันอุบัติเหตุ – กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี – สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน – โบนัสป…ระจำปี ตำแหน่ง : รองผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.กาญจนบุรี) รายละเอียดของงาน จัดการบัญชีของบริษัท / กำหนดและควบคุมการทำงานด้านบัญชี / เป็นผู้นำการบริหารและประสานงานในด้านการวางแผนธุรกิจ,การบัญชี,การทำงบประมาณ และ ด้านภาษีของบริษัท / วิเคราะห์สภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตเพื่อการกำหนดประสิทธิผลของระบบการทำบัญชี / พัฒนาโครงสร้างและระบบทางบัญชีโดยใช้แผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดแผนกลยุทธทางธุรกิจ,การเติบโตของบริษัท,โอกาสและทิศทางทางการตลาด / ทำให้โครงสร้างและรบบทางบัญชีเสร็จสมบูรณ์ รว…

29 April 2017 | 10:42 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments