รองผู้จัดการ หอพักลิงค์แมนชั่น / เชียงใหม่

สมัครงาน กำลังหางาน รองผู้จัดการ หอพักลิงค์แมนชั่น / เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ภาครัฐฯ เอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สถานที่ทำงาน – ช้างเผือก เชียงใหม่ – สำนักงาน รพ นครพิงค์ เชียงใหม่ – สำนักงาน รพ.เถิน ลำปาง – สำนักงาน รพ สระบุรี – สำนักงาน หนองไผ่ อุดรธานี – สำนักงาน เมือง ยะลา – สำนักงาน สโตร์กลาง รวมโชค สวัสดิการ สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ปรับค่าจ้าง ประจำปี หรือตามความสามารถ – ประกันสังคม – ค่ารักษาพยาบาล (ตามความสามารถ และผลงาน) – วันลาพักผ่อน / ลากิจ – วันหยุดตามประเพณี – ที่พัก (ภา…ยในสำนักงาน) – ที่พัก ราคาพนักงาน อาคาร LINK MANSION – ที่พัก ต่างจังหวัด (เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, เครื่องซักผ้า, แม่บ้าน) – ยูนิฟอร์ม (ตามอายุงาน) – ค่าเดินทาง / อาหาร (ตามความเหมาะสม) – ค่าโทรศัพท์ (เดือนละ 500 บาท) ตำแหน่ง : รองผู้จัดการ หอพักลิงค์แมนชั่น / เชียงใหม่ รายละเอียดของงาน – ดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในแมนชั่น ทั้งห้องพักรายวันและรายเดือน – รับรู้ปัญหาของลูกค้าและสามารถคิดหาแนวทางแก้ไขได้ – สามารถถ่ายทอดคำสั่งจากผู้จัดการไปยังพนักงานได้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการดูแล…

10 February 2016 | 11:53 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments