รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เทอร์มินอล21

หางาน หางาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เทอร์มินอล21

SF Corporation Public Company Limited – กรุงเทพฯ – 444 ชั้น10-12 อาคารเอฺฺ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 สอบถามข้อมูลได้ที่ 086-3223430, 091-7780211 หรือส่งประวัติเข้ามาที่ E-Mail :Recruitment@sfcinemacity.com Facebook : Recruitment SF Corporation รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เทอร์มินอล21 สมัครงาน เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งรองผู้ช่วยผู้จัดการโรงภาพยนตร์นี้จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานในเชิงปฏิบัติการ รวมถึงทางด้านระบบการทำงานต่างๆ ของสาขา ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมให้ภาพรวมในเชิงก…ารปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตำแหน่งรองผู้ช่วยผู้จัดการโรงภาพยนตร์จะรายงานโดยตรงต่อผู้จัดการโรงภาพยนตร์และจะเน้นหนักในส่วนระบบการทำงานของสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการบริการ Responsibilities การจัดการ และจัดสรรงานให้กับพนักงานบริการประจำสาขา ดูแล และตรวจตราประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริการ และมีการตักเตือนให้พนักงานปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง พัฒนา และบริหารการทำงานให้เป็นตามมาตราฐานการบริการขององค์กร ตรวจนับ และตรวจเช็คสต็อกต่างๆ ตามความจำเป็น ปิดรอบการทำงานของพนักงานบริการตามขั้นตอนได้อย…

15 September 2015 | 7:12 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments