รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เซนทรัล พระราม9

งาน งานว่าง รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เซนทรัล พระราม9

SF Corporation Public Company Limited – กรุงเทพฯ – ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด Qualifications เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ, บริหารงานบุคคล, การโรงแรม, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการบริหาร และปกครองคนในระดับปฏิบัติการ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี SKILLS PREFERRED None FACULTY PREFERENCES None Type: งานประจำ Experience: ไม่ม…

18 September 2015 | 7:30 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments