รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""ปราจีนบุรี"

สมัครงาน หางานใหม่ รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""ปราจีนบุรี"

จังหวัดปราจีนบุรี – ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430 ส่งใบสมัครได้ที่ Email Recruitment@sfcinemacity.com จังหวัด ปราจีนบุรี อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเท…ศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ 4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม 5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. สามารถคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้ ติดต่อ แผนกสรรหาบุคลากร สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม) ประกันสุขภาพ งานสังสรรค์ประจำปี โบนัส (ตามผลประกอบการ) เวลาทำงาน จ – ศ 9.30 – 18.30 น. (สำหรับ Office) ตำแหน่งในฝ่ายปฏิบัติการต้องสามารถทำงานเป็นกะได้ (สำหรับส…

11 May 2016 | 1:57 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments