รองหัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์)

รับสมัครงาน งานว่าง รองหัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์)

จังหวัดเพชรบูรณ์ – เป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2489 เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ และคุณภาพให้ดีที่สุด สวัสดิการ โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงประจำปี ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์) รายละเอียดของงาน กำหนดให้มีแผนความจำเป็นและความต้องการทรัพยากรบุคคลทั้งระยะสั้น และระยะยาวตามภารกิจสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโนบายขององค์กร กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงา…ะองค์กรมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในเรื่องระเบียบวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงานโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 27 – 38 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์ (Professional Experience) อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านการทำเงินเดือน,งานสวัสดิการ แล…

16 December 2016 | 11:28 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments