รับด่วน sale and customer service ประจำ Shop true center ใน Makro แมคโครอยุธยา ประมาณรายได้ 12,000

สมัครงาน งานว่าง รับด่วน sale and customer service ประจำ Shop true center ใน Makro แมคโครอยุธยา ประมาณรายได้ 12,000

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด Marketing Event Booth Design Samanar&tour Management outsource รับด่วน sale and customer service ประจำ Shop true center ใน Makro แมคโครอยุธยา ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) รับสาขาละ 2 คน รับด่วน sale and customer service ประจำ Shop true center ใน Makro แมคโครอยุธยา ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) รับสาขาละ 2 คน รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป **พนักงานจะต้องสะดวกมาอบรม ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ในแต่ละภาค 10 วัน*** งานประจำ **สัญญาจ้างประเมินผ…ลทุก 3 เดือน** สาขา Makro ภาคอีสาน แมคโครบึงกาฬ ว่าง 1คน แมคโครบุรีรัมย์ ว่าง 1คน สาขา Makro ภาคกลาง แมคโครสระบุรี ว่าง 2คน แมคโครอยุธยา ว่าง 2คน แมคโครราชบุรี ว่าง 2คน สาขา Makro ภาคตะวันออก แมคโคร ชลบุรี ว่าง 2คน แมคโคร ระยอง ว่าง 2คน สาขา Makro ภาคเหนือ แมคโคร เชียงใหม่ ว่าง 2คน แมคโคร พิษณุโลก ว่าง 2คน แมคโคร นครสวรรค์ ว่าง 2คน สาขา Makro ภาคใต้ แมคโคร สุราษร์ธานี ว่าง 2คน แมคโคร นครศรีธรรมราช (ทุ่งส่ง) ว่าง 2คน แมคโคร สงขลา(หาดใหญ่) ว่าง 2คน ลักษณะงาน ** บริหารงาน คว…

8 October 2018 | 7:07 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments