รับทั่วประเทศ 207 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

หางาน มองหางาน รับทั่วประเทศ 207 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

ไทย – านที่ปฏิบัติงาน – สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน 41 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,ชลบุรี,ระยอง,ฉะเชิงเทรา,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ชัยภูมิ,ขอนแก่น,อุดรธานี,เลย,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,สกลนคร,นครพนม,เชียงใหม่,ลำปาง,เชียงราย,นครสวรรค์,กำแพงเพชร,สุโขทัย,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,ราชบุรี,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,นครปฐม,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,สงขลา,ตรัง,ปัตตานี,นราธิวาส จำนวน 42 อัตรา เงินเดือน 13…กัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานที่ปฏิบัติงาน – สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน สถานที่ปฏิบัติงาน – สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สถ…

10 February 2017 | 6:35 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments