รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 08 Dec 2016

หางาน หางาน รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 08 Dec 2016

จังหวัดราชบุรี – วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ) ดรุณา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันตกของประเทศไทย กำลังมองหาบุคลากรครูของหมวดวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค คุณสมบัติที่จำเป็น: สัญชาติไทย มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาใดก็ได้ มีประสบการณ์การสอน สามารถทำงานเต็มเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมืออาชีพ สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ เง…

14 December 2016 | 4:03 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments