รับสมัครงานตำแหน่ง Programmer & IT หลายอัตรา

หางาน หางาน รับสมัครงานตำแหน่ง Programmer & IT หลายอัตรา

ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ – ี่ความรับผิดชอบ : ดูแลและพัฒนาเว็บไซด์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัท Debug , Test ระบบต่างๆ คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโดยใช้ PHP, MySQL, JQuery, C Programming มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน, อดทน รักงานบริการ มีตรรกะในการคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ 6.Admin Officer 2 positions หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่วยประสานงานภายในองค์การ ทั้งในงานด้านเอกสารและงานบุคคล รวมถึงงานเอกสารด้าน…ละ SmartTV มีส่วนร่วมในการวางแผน การสร้าง การทดสอบ การออกแบบและการทำงานของมือถือหรือการพัฒนาเว็บ ทำงานบน Search Engine Optimization (SEO) และ Google Analytics Development พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์การใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือหรือเว็บแอพพลิเคชั่นความต้องการทางธุรกิจ คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขา วิทย์ฯคอม/IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนา IOS, Android หรือ Web มีความรู้ด้าน PHP, XML, Javascript, CSS, HTML5, JSON, AJAX, jQuery, etc. มีประสบการณ์การเขียน…

10 September 2015 | 7:39 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments