รับสมัครงาน

สมัครงาน งาน มองหางาน รับสมัครงาน

ไทย – ะชุมและชั้นเรียนอย่างมากที่สุด สามารถรับคำสั่งต่างๆจากเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าในที่ประชุมหรือชั้นเรียน เพื่อจะแปลคำพูดออกมาได้อย่างครบถ้วน แม่นยำ และไม่มีความเห็นลำเอียง เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กคนอื่นๆ ตามที่นัดหมายไว้ในตาราง นำเสนอข้อเสนอแนะให้กับผู้จัดการดูแลเด็กอย่างสม่ำเสมอ นำเสนอข้อกังวล ความต้องการต่างๆ และความก้าวหน้า ส่งรายงานระจำเดือนทุกๆสิ้นเดือน 3. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เพศ ช/ญ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา กา…มง ติดตามเด็กในการควบคุมดูแล รายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้จัดการบ้านพักทราบ ทำงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมตามกิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิฯกำหนดให้ รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ 5.เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลเด็ก ประจำเชียงราย 2 ตำแหน่ง/ ประจำกรุงเทพ 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม มีท…

30 July 2017 | 5:16 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments