รับสมัครงาน

สมัครงาน งานว่าง รับสมัครงาน

ไทย – ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในที่ประชุมและในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามที่ต้องการ รักษาความลับในเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกัน ทำงานร่วมกับแผนกฟื้นฟูเด็ก โดยแปลทั้งคำพูดและเอกสารเป็นภาษาไทย หรือเป็นภาษาอังกฤษตามที่ต้องการ สามารถแปลพูดได้อย่างแม่นยำ ซื่อตรง และตามความเป็นจริง ไม่อนุญาตให้เอาเรื่องราวต่างๆในแผนกไปพูดกับคนอื่นเพื่อคุกคามสถานที่ทำงาน และต้องสามารถเก็บรักษาความลับภายในแผนกดูเด็กได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมเรียนรู้เทคนิคการแปลใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในแผนกดูแลเด็ก ให้เป็นประโยชน์ต่อที่ปร…ะชุมและชั้นเรียนอย่างมากที่สุด สามารถรับคำสั่งต่างๆจากเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าในที่ประชุมหรือชั้นเรียน เพื่อจะแปลคำพูดออกมาได้อย่างครบถ้วน แม่นยำ และไม่มีความเห็นลำเอียง เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กคนอื่นๆ ตามที่นัดหมายไว้ในตาราง นำเสนอข้อเสนอแนะให้กับผู้จัดการดูแลเด็กอย่างสม่ำเสมอ นำเสนอข้อกังวล ความต้องการต่างๆ และความก้าวหน้า ส่งรายงานระจำเดือนทุกๆสิ้นเดือน 3. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เพศ ช/ญ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา กา…

16 July 2017 | 12:44 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments