รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน 10,000 บาท

สมัครงาน หางานใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน 10,000 บาท

พระนคร, กรุงเทพฯ – รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน 10,000 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้ – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี – มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานร่างหนังสือราชการ ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ – มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม – หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครได้ด้วย…

11 June 2016 | 7:07 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments