รับสมัครนักแปลอิสระ อังกฤษ-ไทย

งาน มองหางาน รับสมัครนักแปลอิสระ อังกฤษ-ไทย

จตุจักร, กรุงเทพฯ – ใจจะสมัคร ต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านการแปลบทความสั้นๆ หลังจากนั้น ถ้าคุณผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้ว จะมีการทดสอบการแปลบทความจริงจำนวน 2 บทความ (การทดสอบครั้งหลังนี้มีค่าตอบแทนให้) หากผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ เราจะทำการติดต่อให้คุณทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยคุณสามารถเลือกเวลาและจำนวนบทความได้ตามแต่ที่คุณต้องการ ถ้าหากคุณสนใจที่จะสมัคร กรุณาส่งอีเมล์พร้อมชื่อและคำแนะนำตัวสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ มาที่ ทางเราจะติดต่อ พร้อมส่งแบบทดสอบแรกให้กับคุณต่อไป…บริษัทด้านบริการให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกา ต้องการรับสมัครนักแปลจำนวนมากทำงานแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: 1. มีความชำนาญทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 2. มีความสามารถในการดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย 3. มีความเข้าใจในการทำงานรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต บทความที่ให้แปลมีให้เลือกหลายหัวข้อตามความถนัด ส่วนใหญ่จะมีความยาวประมาณ 800 คำ และอัตราค่าตอบแทนจะแตกต่างกันไปในแต่ละบทความ ขึ้นอยู่กับความยาวและความยากง่ายของเรื่อง ผู้ที่สน…

13 January 2016 | 3:15 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments