รับสมัครบุคลากร (ด่วน)

งาน หางาน รับสมัครบุคลากร (ด่วน)

ไทย – บก.ไทยเอ็นจีโอ รับสมัครบุคลากร (ด่วน!) มูลนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ (องค์กรสาธารณประโยชน์ทะเบียนเลขที่ 1844) เป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงกำไร ดำเนินงานสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องการรับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ระดมทุน 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครอย่างน้อย 2 ปี หากมีปร…โยบายและวิสัยทัศน์ของมูลนิธิ จัดทำบันทึกข้อมูลการระดมทุนอย่างเป็นระบบ จัดทำรายงานผลการระดมทุนเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการมูลนิธิ ดำเนินงานร่วมกับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่โครงการ และคณะกรรมการมูลนิธิในการประชาสัมพันธ์มูลนิธิและการระดมทุน เอกสารประกอบการสมัคร 1. จดหมายแนะนำตัวและประวัติการทำงานพร้อมบุคคลอ้างอิง 2 ท่าน และระบุเงินเดือนที่ต้องการ 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป ส่งเอกสารสมัครงานไปที่ มูลนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ เลขที่ 1227/68 ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ…

18 August 2015 | 11:06 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments