รับสมัครผู้ประสานงาน ในโครงการอาสาสมัครประจำเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียและประจำประเทศฟิจิ จำนวน 5 ตำแหน่ง

สมัครงาน มองหางาน รับสมัครผู้ประสานงาน ในโครงการอาสาสมัครประจำเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียและประจำประเทศฟิจิ จำนวน 5 ตำแหน่ง

ไทย – รับสมัครผู้ประสานงาน ในโครงการอาสาสมัครประจำเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียและประจำประเทศฟิจิ จำนวน 5 ตำแหน่ง Oganization : The Green Lion Bali & Fiji Post by : บก.ไทยเอ็นจีโอ The Green Lion Bali & Fiji รับสมัครผู้ประสานงาน ในโครงการอาสาสมัครประจำเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียและประจำประเทศฟิจิ ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างอาสาสมัครจากทั่วโลกและคนในท้องถิ่น และดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์กร คุณสมบัติ 1. ใฝ่เรียนรู้ มีความคล่องแคล่วในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ (ทำงาน 6 วันต่อส…ัปดาห์) 2 .มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด – อ่าน – เขียน ) ในระดับ ดี -ดีมาก 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดีและสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้ 4. สามารถพักอาศัยอยู่ที่เกาะบาหลีและเกาะฟิจิได้ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 5. อายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ที่ได้คัดเลือกในตำแหน่งนี้ สัญญา 2 ปี ทางเราจัดที่พัก พร้อมกับตัวเครื่องบินไปกลับไทย (ปีละ 1 ครั้ง) เข้าไปดูรายละเอียดขององค์กรได้ที่ ถ้าคุณสนใจ ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ คุณตุ๊กตา Date : 10 Jul 2015 View : 148…

12 July 2015 | 6:08 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments