รับสมัครผู้ร่วมงาน

รับสมัครงาน หางาน รับสมัครผู้ร่วมงาน

ไทย – รับสมัครผู้ร่วมงาน ร่วมงานกับเรา | มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED (Foundation for Environmental Education and for Sustainable Development) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายแห่งในประเทศไทย และดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ มีความประสงค์รับสมัครผู้ร…าตรีด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตร วนศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถทำงานในเขตพื้นที่ ทุกจังหวัด ชอบทำงานด้านวิชาการและด้านการให้บริการ ขับรถได้มีใบขับขี่ รายได้และสวัสดิการ : ตามกฎหมายและระเบียบการที่มูลนิธิฯ กำหนด ผู้สนใจ ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐ…

1 December 2017 | 8:58 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments