รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล

หางาน งานว่าง รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ไทย – รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลรวมแพทย์ ยโสธร เป็นโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ขนาด 60 เตียง บริการผู้ป่วยที่จ่ายเงินค่ารักษาด้วยตัวเอง ประกันเอกชน หลักประกันสุขภาพฯ สิทธิรักษาข้าราชการแบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน มีศุนย์ผ่าตัดมาตรฐานJCI ศูนย์สลายนิ่ว ศูนย์ฟอกไต มีแผนพัฒนาเป็นบริษัทมหาชนและเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง และกำลังขยายฐานผู้ป่วยไปประเทศเพื่อนบ้าน ต้องการผู้บริหาร ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หน้าที่ บริหาร จัดการให้บริการ คุณสมบัติหลัก 1. เคยเป็นผู้บริหารโรงพยาบาล…เอกชนอย่างน้อย 3 ปี 2. เป็นแพทย์ คุณสมบัติรอง (ถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้คะแนนเพิ่มในการพิจารณา) 1. มีประสบการณ์จัดบริการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา สำหรับผู้ป่วยที่จ่ายเงินค่า รักษาด้วยตัวเอง ประกันเอกชน สิทธิรักษาข้าราชการแบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน 2. มีประสบการณ์ โครงการโรคเฉพาะทางของหลักประกันสุขภาพฯ เช่น โรคมะเร็ง , ผ่าตัดเข่า , ผ่าตัดต้อกระจก , ล้างไต, โรคหัวใจ, ฯลฯ 3. มีวุฒิ MBA 4. ประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล 5. อายุ 35 – 45 ปี ค่าตอบแทน – เงินเดือน 150,000 – 250,000 บาท – บำเหน็จพิเศ…

14 April 2017 | 10:22 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments