รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อม”บำเหน็จพิเศษ”

หางาน หางาน รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อม”บำเหน็จพิเศษ”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อม”บำเหน็จพิเศษ” o กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ เป็นโรงพยาบาลมีชื่อเสียงด้านการรักษามากว่า 30 ปี สำหรับประชาชนจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงคือ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอุบลราชธานี ปัจจุบันมี 2 โรงพยาบาลรวม 100 เตียง ในจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ยโสธร โรงพยาบาลรวมแพทย์ ยโสธร มีแผนพัฒนาเป็น ”บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์” ปี 2562โดยจะ ขยายบริการเป็น 200 เตียง ขยายกิจการในหลายจังหวัดทั่วไทยและต่างประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) ได้รับก…ารรับรองมาตรฐานคุณภาพHA ขั้น 2 และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย (ปัจจุบันได้ระดับ 90% ขึ้นไปในทุกด้าน) บริการการแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ผ่าตัดทันสมัย (อาคารห้องผ่าตัดและห้องคลอดมาตรฐานนานาชาติ JCI 4 ห้อง) ศูนย์สลายนิ่ว (Lithotripsy) มีเครื่องเปิดให้บริการประจำเป็นแห่งเดียวในเขตอีสานใต้ ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก ศูนย์รักษามะเร็ง ศูนย์ไตเทียม (เปิดบริการแล้ว 16 ยูนิต) ต้องการผู้บริหาร ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หน้าที่ บริหาร จัดการให้บริการ คุณสมบัติหลัก 1. เคยเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนอย่าง…

16 May 2017 | 10:48 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments