รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล บำเหน็จถึง 10,000,000 บาท

หางาน ค้นหางาน รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล บำเหน็จถึง 10,000,000 บาท

ไทย – ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชันแนล กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ เป็นโรงพยาบาลขนาด 50เตียง บริการผู้ป่วยที่จ่ายเงินค่ารักษาด้วยตัวเอง ประกันเอกชน สิทธิรักษาข้าราชการแบบผู้ป่วยใน ศูนย์ฟอกไตสำนักงานหลักประกันสุขภาพฯ มีแผนพัฒนาเป็นบริษัทมหาชนและเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง จะมีแพทย์ Internist (Internal Medicine), Medical Oncologist, Urologist, Orthopedist กำลังสร้างห้องผ่าตัดใหม่มาตรฐานนานาชาติ จำนวน 4 ห้อง ต้องการผู้บริหาร ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หน้าที่ อำ…นวยการ บริหาร จัดการให้บริการ คุณสมบัติหลัก 1. เคยเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อย 3 ปี 2. เป็นแพทย์ คุณสมบัติรอง (ถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้คะแนนเพิ่มในการพิจารณา) 1. มีวุฒิ MBA 2. มีประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล 3. มีประสบการณ์ โครงการโรคเฉพาะทางของ สปสช. เช่น ผ่าตัดหัวใจ , ผ่าตัดเข่า , ผ่าตัดต้อกระจก , ล้างไต ฯลฯ 4. อายุ 35 – 45 ปี ค่าตอบแทน – เงินเดือน 200,000 – 250,000 บาท – บำเหน็จ มูลค่า 5,000,000 – 10,000,000 บาท สวัสดิการ – ค่าที่พัก, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าน้ำมันรถ กา…

24 August 2015 | 2:32 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments