รับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหาร CEO บลจ.พฤกษา (บ้านนายอยู่ ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี)

งาน หางานใหม่ รับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหาร CEO บลจ.พฤกษา (บ้านนายอยู่ ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี)

ISS Support Services Co.,Ltd. – กรุงเทพฯ – ISS Support Services Co.,Ltd. รับสมัครงาน รับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหาร CEO บลจ.พฤกษา (บ้านนายอยู่ ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี) บริการการบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร Outsorcing,Sub contrac,Head Hunter เป็นต้น เช่น บริการส่งพนักงานประจำสำนักงานให้กับลูกค้า เช่น พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานบัญชี,เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานรับโทรศัพท์,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร,พนักงานขับรถ,พนักงานส่งเสริมการขาย,PCฯลฯ บริการส่งพนักงานประจำโรงงาน เช่น พนักงานฝ่ายผลิต,พนักงานส่งของ,พนักงาน…บรรจุผลิตภัณฑ์,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานขับรถยก,พนักงานตรวจสอบคุณภาพฯลฯ ISS Support Services Co.,Ltd. 365 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel : 02-129-3147-8, Fax : 02-129-3146 . E-mail : , Website : รับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหาร CEO บลจ.พฤกษา (บ้านนายอยู่ ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี) 1.เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 2.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี 3.บุคลิกดี มารยาทดี พูดจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ อดทน (Smart Driver) 4.สามารถขับรถได้ท…

14 December 2015 | 11:54 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments