รับสมัครพนักงานบัญชี การเงิน

งาน ค้นหางาน รับสมัครพนักงานบัญชี การเงิน

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี – พนักงานบัญชีและการเงิน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการจัดทำภาษีประจำเดือน ภ.ง.ด. 3 และ ภ.พ. 30 2. ดำเนินการจัดทำภาษีซื้อ – ภาษีขายประจำเดือน 3. ดำเนินการจัดทำใบกำกำบภาษีสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (ด้านขาย) 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 5. บันทึกรายการค้าประจำวัน 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. อายุ 20-25 ปี 2. จบการศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี 0-2 ปี 4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเ…ตอร์ โปรแกรม Excel, MS Word **หากเคยใช้โปรแกรมExpress ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี…

2 November 2016 | 8:42 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments