รับสมัครพนักงาน ธุรการ/บัญชี

หางาน ค้นหางาน รับสมัครพนักงาน ธุรการ/บัญชี

บางเขน, กรุงเทพฯ – ทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้เต็มที่ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 5. รับผิดชอบส่วนงานการเงินรับ-จ่ายเงิน , เปิดใบเสร็จ , ใบสำคัญรับ (โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชา) 6. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 7. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักง…รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี 2. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel) ได้ดี 3. วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือผ่านการฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีมาก่อน 4. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้ 6. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อด…

14 June 2016 | 6:17 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments