รับสมัครฯ ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เปียโน – คีย์บอร์ด)

งาน หางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เปียโน – คีย์บอร์ด)

กรุงเทพฯ – งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียน (100 คะแนน) โดยจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ สอบปฏิบัติ (100 คะแนน) โดยจะทดสอบ – บรรเลงร่วมกับวงดนตรี จำนวน 1 เพลง (วงดนตรีเป็นผู้กำหนด) – บรรเลงเพลงตามที่ถนัด จำนวน 1 เพลง การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน ทักษะ/สมรรถนะ : – เงื่อนไข : ไม่รับโอน…กรมประชาสัมพันธ์ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 dating for married people married affairs ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เปียโน – คีย์บอร์ด) อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ปฏิบัติงานทางด้านดนตรีสา…

24 January 2017 | 8:19 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments