รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สมัครงาน มองหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

กรุงเทพฯ – ณะงานที่ปฏิบัติ 2. มีความรู้ความสามารถในการใชัคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 3. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพย…กรมประชาสัมพันธ์ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 dating for married people married affairs ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์,สาขาวิชาการเงิน,สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการจัดการหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษ…

23 December 2015 | 6:32 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments