รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขนครปฐม

งาน กำลังหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขนครปฐม

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขนครปฐม อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีการประเมิน : – เกณฑ์การ…

2 December 2018 | 7:40 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments