รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นิติกร, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, นักโภชนาการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และโภชนากร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)

หางาน กำลังหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นิติกร, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, นักโภชนาการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และโภชนากร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา – การพัสดุ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, นักโภชนาการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และโภชนากร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริการ, เทคนิค และบริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. และปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีการประเมิน : – เกณฑ์การประเมิน : -…สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 i love my girlfriend but i want to cheat did my girlfriend cheated on me my husband cheated on me blog i want my husband to cheat forced sex change stories adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny how to cheat on my husband women who cheat discount card for pharmacy rx coupons ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล, นิติกร, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชา…

1 June 2016 | 5:10 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments