รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบััติการ (โรงพยาบาลทองผาภูมิ)

งาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบััติการ (โรงพยาบาลทองผาภูมิ)

อำเภอทองผาภูมิ, จังหวัดกาญจนบุรี – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบััติการ (โรงพยาบาลทองผาภูมิ) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ลักษ…

16 June 2017 | 6:44 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments