รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สมัครงาน งาน หางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม – ลองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1.4 ทำความสะอาดที่ตักอาหาร ถังบรรจุอาหาร ถังบรรจุวัสดุรองนอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1.5 ตรวจเช็คอุณหภูมิ ความชื้น ภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองตลอดจนความสะอาดและความเรียบร้อยทั่วไปประจำวัน 1.6 ตรวจเช็คจำนวนสัตว์ในห้องสัตว์เลี้ยงทดลองที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับการดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองวันละ 2 ครั้ง 2. เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ในการประสานงานโครงการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย และการจัดท…มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านวิทยาศาสตร์ (สาขาสัตววิทยา) เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร (สาขาสัตวศาสตร์) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง…

12 July 2015 | 7:58 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments