รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช)

รับสมัครงาน หางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช)

จตุจักร, กรุงเทพฯ – กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 my husband cheated with a man my boyfriend cheated on me quotes ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช) อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการปรับปรุงพันธ…ุ์พืช และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น เงื่อนไข : ไม่รับโอน…

21 October 2015 | 7:39 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments