รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

หางาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี – กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม… ทางอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยชุมชน หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามที่ปรากฎในประกาศรับสมัคร วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – ทักษะ 1. ความรู้ด้านระบาดวิทยา 2. ความรู้ด้านป้องกันควบคุมโรค 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค และกรมควบคุมโรค 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) 2005 สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 5. ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ วิธีการประเมิน : – สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะ…

18 November 2015 | 6:12 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments