รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่าธารณสุข, นักกายภาพบำบัด, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, นักวิชาการสถิติ, พยาบาลวิชาชีพ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิค, นักโภชนาการ, นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)

งาน มองหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่าธารณสุข, นักกายภาพบำบัด, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, นักวิชาการสถิติ, พยาบาลวิชาชีพ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิค, นักโภชนาการ, นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา – จและทรวงอก, นักวิชาการสถิติ, พยาบาลวิชาชีพ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิค, นักโภชนาการ, นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริหารทั่วไปม, วิชาชีพเฉพาะ, เทคนิค และบริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 28 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช., ปวส. และปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีกา…

3 April 2016 | 6:58 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments