รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานธุรการ (โรงพยาบาลอำนาจเจริญ)

หางาน มองหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานธุรการ (โรงพยาบาลอำนาจเจริญ)

จังหวัดอำนาจเจริญ – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานธุรการ (โรงพยาบาลอำนาจเจริญ) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริหารทั่วไป,บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี,ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีการประเมิน : – เกณฑ์กา…

19 August 2015 | 5:33 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments