รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครงาน มองหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

จังหวัดสงขลา – บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี -มีความรู้ด้านการจัดการความรู้และงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลระบบงานวิจัยภายในหน่วยงานโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง วิธีการเลือกสรร : – คว…ามรู้ความสามารถ สอบข้อเขียน -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา วิธีการประเมิน : คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน – ทักษะ – สมรรถนะ สอบสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน : คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อย ๖๐…

30 July 2016 | 7:32 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments