รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี และพนักงานประจำสำนักงาน (ตามสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีในสังกัดกรมสรรพสามิต)

หางาน มองหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี และพนักงานประจำสำนักงาน (ตามสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีในสังกัดกรมสรรพสามิต)

ดุสิต, กรุงเทพฯ – กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 my husband cheated on me blog i want my husband to cheat dating for married people married affairs ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี และพนักงานประจำสำนักงาน (ตามสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีในสังกัดกรมสรรพสามิต) อัตราเงินเดือน : 11280-18000 บาท ประเภท : กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญ…า – ปริญญาตรี – ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามไฟล์แนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามไฟล์แนบ วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ ตามไฟล์แนบ วิธีการประเมิน : ตามไฟล์แนบ – ทักษะ ตามไฟล์แนบ วิธีการประเมิน : ตามไฟล์แนบ – สมรรถนะ ตามไฟล์แนบ วิธีการประเมิน : ตามไฟล์แนบ เกณฑ์การประเมิน : ตามไฟล์แนบ…

27 November 2016 | 5:48 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments