รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

สมัครงาน หางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี – กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : วิธีการเลือกสรร : – ความรู้คว…

2 April 2017 | 2:32 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments