รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต และพนักงานการเงินและบัญชี (สามารถสมัครได้ตามหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิตที่ไฟล์แนบ)

สมัครงาน งานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต และพนักงานการเงินและบัญชี (สามารถสมัครได้ตามหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิตที่ไฟล์แนบ)

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน – กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 my husband cheated on me blog i want my husband to cheat dating for married people married affairs ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต และพนักงานการเงินและบัญชี (สามารถสมัครได้ตามหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิตที่ไฟล์แนบ) อัตราเงินเดือน : 11280-18000 บาท ประเภท : กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา – ปริญญาตรี – ปริญญ…าโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ ตามเอกสารแนบ วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ – ทักษะ ตามเอกสารแนบ วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ – สมรรถนะ ตามเอกสารแนบ วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารแนบ…

13 April 2017 | 5:20 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments