รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

รับสมัครงาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

จตุจักร, กรุงเทพฯ – ตอร์ 4. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ 5. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒานเกี่ยวกับวิชาการเกษตร 6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ 1.ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป – ทดสอบความสามารถทั่วไปและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการ วิธีการประเมิน : -สอบข้อเขียน – ทักษะ 2. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ทดสอบความรู้ทางการเกษตร – การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม – คว…คโนโลยีการผลิตพืช และส่งเสริมการเกษตร – มีประสบการณ์ทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ทำหน้าที่นักวิชาการเกษตร ในกลุ่มงานบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม การจัดฝึกอบรม การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีเส้นไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และการตลาดหม่อนไหมและงานบริการวิชาการต่างๆ 2. ช่วยนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัย ทดลองและจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัย 3. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเ…

2 May 2017 | 12:05 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments