รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา)

สมัครงาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : เทคนิค,บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส,ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีกา…

10 June 2017 | 7:03 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments