รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(โรงพยาบาลราชบุรี)

รับสมัครงาน งานว่าง รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(โรงพยาบาลราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(โรงพยาบาลราชบุรี) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.,ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีกา…

17 September 2015 | 4:03 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments