รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร

งาน หางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร

จังหวัดกาฬสินธุ์ – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 17120 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : นิติการ ของหน่วยงาน ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามรายละเอียดแนบ ทักษะ/สมรรถนะ : ตามรายละเอียดแนบ เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข…

27 September 2015 | 6:37 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments