รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร,เภสัชกร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)

หางาน หางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร,เภสัชกร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)

จังหวัดสกลนคร – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นิติกร,เภสัชกร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีการประเมิน : – เกณฑ์การประเมิน : -…

16 July 2017 | 6:44 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments