รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม)

งาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม – มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม) อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตเเพทย์ รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1…. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ เช่น รับบัตรผู้ป่วย เรียกผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ ลงบันทึกและติดต่อนัดหมายผู้ป่วย ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการในขณะบำบัดรักษาผู้ป่วย เช่น ส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ ทำสถิติการรักษาพยาบาล 2. ให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน 3. บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ด้านทันตกรรม เป็นต้น 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์ ทักษะ/สมรรถนะ : – เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข…

5 May 2017 | 1:18 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments