รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน

สมัครงาน งาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน

กรุงเทพฯ – นาดใหญ่ลำตัวกว้าง (Widebody) จำนวน 2 แบบ 1.2 มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อย ระดับ 4 1.3 มีชั่วโมงบินตำแหน่ง PICกับเครื่องบินขนาดใหญ่ลำตัวกว้าง ตามข้อ 1.1 ในเที่ยวบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flight) รวมมากกว่า 4,000 ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร 1.4 มีความสามารถในการเขียนรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1.5 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ก. ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกและใบสำคัญแพทย์ชั้น 1 ยังไม่หมดอายุ ข. มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (PIC) กับเครื่องบินข…สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100 my husband cheated on me blog i want my husband to cheat discount card for pharmacy rx coupons ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน อัตราเงินเดือน : 163,800 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.1 ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เครื่องบิน ที่มีศักย (Rating) นักบินผู้ครบคุมอากาศ (PIC) กับเครื่องบินข…

27 August 2016 | 7:41 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments